חדש!!!

חוברת 'המקדש - נויו של עולם' בהוצאת נוער המקדש
מאה ואחד מקורות בנושא הר הבית, גאולה והמקדש.
להזמנות - 0584838286

יסודות – נוער המקדשבפרוס חודש מנחם-אב, חודש החורבן, התכנסנו חברי נוער המקדש כשעינינו נשואות למציאות חדשה בהר הבית ובמקום המקדש, ולהפוך את החודש הזה מחודש חורבן לחודש בניין.
שמנו לעצמינו שלוש מטרות, שלושה נדבכים מעשיים לקראת בניין הבית:

הנדבך הראשון: הגדלת לימוד המקדש. ברמב"ם נקבע כי אין הכהנים והלויים נכנסים לעזרה לעבוד, טרם למדו חמש שנים את העבודה. אנו מקבלים על עצמינו להגביר את לימוד מסכתות המקדש וההלכות ברמב"ם כנדבך יסודי שיקדם את בניין המקדש בדורנו.
כבר אמר מר"ן הרב קוק זצ"ל כי מאמר חז"ל "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" אמור במיוחד בעניין בניין הבית, וככל שילמדו את ענייני המקדש כן נקדם את שעת בניינו.

הנדבך השני: הכנה מעשית של פרחי כהונה לקראת עבודתם במקדש, וצוערי לוייה לקראת שירתם בדוכן, תוך השתתפות בתרגילים הנערכים כהכנה לחידוש העבודה.

הנדבך השלישי: לאור קביעת חז"ל שעם ישראל נמצא במציאות של תרדמה בעניין המקדש, קיבל נוער המקדש על עצמו להתעורר ולעורר לקיום דברי נשיא ישראל, רבן יוחנן בן זכאי "מהרה ייבנה המקדש" באמצעות כנסים, צעדות ופעולות התעוררות המקדמות את שעת המקדש.
בתפילה חרישית לקיום נבואת ישעיהו" והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים"


אתה כופר בגלות! אתה לא מתבייש?


בבוקר ערב ר"ח מנחם אב, הלכתי להתפלל בשטיבל שליד ביתי.
לבשתי חולצה של נוער המקדש בה כתוב "מפסיקים לבכות מתחילים לבנות" עם ציור של בית המקדש. 
בסוף קריאת התורה ניגש אלי אדם הלבוש בחליפה ומגבעת- המכונה "חרדי" ואמר לי כך:" אני מצטער שאני מפריע לך באמצע תפילה, אבל..." ציפיתי שיעיר לי אולי שהתפילין שלי לא במקום או משהו בסגנון. אבל לא! הוא אמר לי כך:" מה שכתוב לך על החולצה זה ממש כפירה בגלות! נדהמתי. לאיזו רמה הגענו! 
תמיד ידעתי שהחרדים מתנגדים לעלייה להר הבית. 
תמיד ידעתי שהחרדים לבושים שחורים כי אלו הבגדים שלבשו בגלות.
אבל להגיע למצב שבו אסור לכפור בגלות זה שפל המדרגה! מי היה מאמין!
אז למרות שהייתי באמצע תפילה ועם תפילין עלי, הגבתי לו בקצרה:" אנחנו כבר לא בגלות! אנחנו בגאולה!"
הבן אדם התנער מתשובתי, ותקף אותי בחריפות:"רפורמי! תוריד את התפילין שלך!
לא הגבתי. 
ואז הוא סינן ספק אלי ספק לעצמו:" תינוק שנשבה..."
חזרתי הביתה לאחר התפילה, וחשבתי לעצמי. 
סוף סוף קיבלתי חותמת שמה שאני עושה מצליח! סוף סוף אמרו לי שאני כופר בגלות! 
זו שמחה שמהולה בעצב. אולי רחמנות.
אני שמח שאומרים עלי שאני כבר לא בגלות- כי אנחנו לא בגלות! 
אבל עצוב מאד שיש אנשים שלא רוצים לבנות עכשיו מקדש. דיבורים כמו "זה לא ברמה שלנו" או "זה מרגיז את הגויים- אז למה לנו" מחלישים את העם ואת הרצון לקיים מצוות עשה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 

חברים! 
בואו לא נהיה כמו אותו אדם שניגש אלי באמצע תפילה. בואו לא נעצום עיניים. אנחנו בגאולה!

בציפייה לבניין בית המקדש במהרה
  ישראל מנחם רט- נוער המקדש. 

הזמנה לצעדה וכנס היסוד של נוער המקדש!

בדרך לבניין המקדש || צעדה וכנס נוער

ביום חמישי הבא, ערב ראש חודש אב יתקיים כנס היסוד של נוער המקדש • לפני הכנס תתקיים צעדת תפילה לבניין המקדש מככר ציון לפאתי הר הבית • הכנס בהשתתפות הרב דוב ליאור שליט"א והרב ישראל אריאל שליט"א • השתתפותך חשובה!

↓ צעדת נוער המקדש


יום חמישי – אור לראש חודש מנחם אב ה'תשע"ו (4.8.16 למניינם)

צעדת תפילת בית המקדש

13:30 התכנסות ברח' הרב קוק
14:00 יציאה מכיכר ציון לכיוון עזרת ישראל בכותל המערבי.
15:30 תפילה לבנין המקדש בעזרת ישראל מול מקום המקדש.
15:40 תפילת מנחה. 

הצעדה באישור כוחות הביטחון

נוער המקדש - כנס היסוד

16:00 התכנסות באודיטוריום ישיבת הכותל
16:20 הרב דב ליאור - הנוער בישראל והריבונות על הר בית ה'.
16:50 הרב ישראל אריאל - הקראת מגילת היסוד של "נוער המקדש".
17:15 סרט על שחרור ירושלים בתשכ"ז.
17:25 הרב ישראל אריאלסיור היסטורי הלכתי בהר הבית בליווי מצגת.
17:50 נציג הנוער בנימין כהן: מצגת ובה סקירה על פעילות העבר ותוכנית פעולה לשנת תשע"ז.
18:00 יהודה עציון: תכנון ירושלים העתידית.
18:40 מזכיר התנועה לכינון המקדש: מצות בנין המקדש והעליה להר הבית בזמן הזה.
19:00 יציאה לסיבוב השערים של ראש חודש אב. מנחה הכנס: נציג הנוער ישראל רט.

כניסה חופשית
כיבוד קל
הישיבה בנפרד בכנס ובתהלוכה

נוער המקדש- נעים להכיר!

יוזמה של מספר תלמידי ישיבות תיכוניות, הביאה לאחרונה להקמת  מחלקת נוער ל"מכון המקדש".  הגוף מונחה על ידי  הרב ישראל אריאל שליט"א   - ראש מכון המקדש. המטרה המרכזית היא לקרב לבבות לנושא ולהגביר את תודעת המקדש בקרב   בלימוד ובמעשה, כנאמר: "גדול תלמוד שמביא לידי –  (הנוער (ישיבות ובתי ספר מעשה". בשלב זה שמנו למטרה לגייס רכזים אזוריים, כדי שיפתחו קבוצות לימוד מקדש בקהילה/ בסניף/ בישיבה ויגדילו את מספר מוקדי הלימוד שנפתחו עד כה. בין חומרי הלימוד: הלכות בית הבחירה לרמב''ם, מסכת תמיד ומידות ודפי מקורות יעודיים ומגוונים. 

לימוד מעשי- המחלקה תקיים ימי עיון ותרגולים מעשיים לכוהנים ולויים בתערוכת  המכון בעיר העתיקה. הכוהנים יעברו קורס הכשרה בבית ספר לכהונה "נזר הקודש"  וכשיגיעו לגיל העבודה יצטרפו לרשימת הכוהנים יודעי הלכה ומעשה הכשרים לעבודת התמיד. אחת ממטרותינו היא הקמת דוכן הלויים שינגנו ביום בו תחודש העבודה. הלויים ילמדו את  שירי ההלל ומנגינותיהם וכן שיר של יום. כמו כן, ניטול חלק בתרגילים פומביים שמתקיימים על ידי   מכון המקדש בעניין הכהונה והלוויה, ונקיים כנסי נוער לליבון משותף בשאלת בניין המקדש  בדורנו וסוגיות אקטואליות נוספות. תודעת המקדש- הפצת חשיבות הנושא בקרב העם והעלאתו לשיח הציבורי, באמצעות   מפגשים וכנסים, חולצות וצמידים, פעולות הסברה, מאהלי מחאה ועוד. פעילי התנועה יפיצו עלוני   מידע וישמשו כסדרנים טכניים בתרגולי המכון. 
מעוניין להיות רכז? עליך לעבור מבחן ידע בסיסי בנושא המקדש (הלכות בית הבחירה לרמב ''ם), ולאחר  מכן תוכר כרכז מטעם המכון ותצויד בחומרי עזר להעברת הלימוד הקבוצתי. החברים השותפים ב"נוער המקדש" מקבלים על עצמם ללמוד במקביל  למבחן מסכתות במשנה העוסקות בבניין הבית וסדר העבודה במקדש.   

יהי רצון שנזכה לראות במהרה כוהנים בעבודתם, לויים בדוכנם וישראל במעמדם. 

לפרטים- ישראל מנחם רט- 050-4292905 
או במייל- israelrat@gmail.com